Techical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translationsTechical translations

IMG_8089

Technische vertalingen

Bij Young Translators zijn we gespecialiseerd in technische vertalingen. Zeker bij een technische tekst is het voor een opdrachtgever belangrijk dat deze erop kan vertrouwen, dat alle vaktermen op de juiste manier worden vertaald en dat de juiste toon en stijl worden overgebracht. De vertalers die aan technische teksten werken, zijn daarom allemaal uitgebreid getoetst op technische vaktermen die in vertalingen voorkomen.


Onze technische vertalers

Onze vertalers hebben tijdens de sollicitatieprocedure allemaal een uitgebreide vertaaltest afgelegd om te toetsen of ze aan de hoge kwaliteitseisen van Young Translators voldoen. Een vertaler met een technische achtergrond wordt daarnaast ook getoetst op de technische vertaalvaardigheid. Hiermee garandeert Young Translators vertalingen van hoge kwaliteit, door specialisten.

Lokalisatie-uitdagingen

In de vertaaltoets voor technische vertalers is daarnaast rekening gehouden met vakjargon. Zo toetsen we of de sollicitant beschikt over de juiste vakkennis en taalkennis, maar toetsen we ook of de sollicitant kan omgaan met lokalisatie-uitdagingen in technische documenten.

Een voorbeeld van een lokalisatie-uitdaging is bijvoorbeeld het gebruik van het juiste metrieke stelsel. Gebruikt het land van de doeltaal centimeters of inches? En is het gebruikelijk om de temperatuur weer te geven in graden Celsius of graden Fahrenheit? Ook woorden die in bepaalde landen gebruikt worden om specifieke producten aan te duiden, toetsen we in de vertaaltoetsen voor technische vertalingen.

De grootste uitdagingen in technische vertalingen zijn de vertaling van vaktermen, de opbouw en schrijfwijze van een technisch document. De vertaling moet duidelijk en eenzijdig zijn en zodat het slechts op één manier geïnterpreteerd kan worden. Dit is o.a. belangrijk voor de veiligheid en productiviteit.

Laat jouw technische tekst door ons vertalen

Vakkennis, ervaring, consistentie, kwaliteit en betrouwbaarheid vinden we bij Young Translators belangrijke kernwaarden. Zeker als het gaat om technische vertalingen moet jij er als opdrachtgever op kunnen vertrouwen dat de vertaler kennis heeft van vaktermen en dat deze vaktermen correct en consistent in de vertaalde tekst terugkomen.

Onze opdrachtgevers van technische vertalingen zijn zeer tevreden over onze diensten. Ze vertellen hieronder waarom ze de vertalingen van Young Translators zo waarderen.