Marketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureauMarketing vertaalbureau

IMG_8006

Marketingvertalingen

Marketingteksten zijn vaak teksten waarbij goed tussen de regels doorgelezen moet worden. Het gaat in de meeste gevallen niet zozeer om wát er staat, maar om hóé het er staat. De woordvolgorde of de intonatie van een tekst kan de tekst net een andere twist geven. En juist als je zo’n tekst laat vertalen, dan wil je dat die twist behouden blijft. Dan wil je dat niet alleen de woorden op de juiste manier vertaald worden, maar dan wil je ook dat alles wat tussen de regels doorklinkt, de boodschap, terugkomt in de vertaling.

De tone of voice van marketingvertalingen

Bij Young Translators begrijpen we dat als geen ander. Voor elk vakgebied en dus ook voor de marketingvertalingen hebben we een schrijfstijlanalyse ontwikkeld. De vertaler leest de brontekst en beoordeelt de tekst aan de hand van de schrijfstijlanalyse. Op dit formulier geeft de vertaler om te beginnen aan wat de auteur van de brontekst met de tekst wil bereiken en tot wie de tekst gericht is.

De toon van de tekst brengt de vertaler in kaart door de tekst op vier punten te beoordelen:

  • Is de tekst formeel of informeel geschreven?

  • Is de toon subjectief of objectief?

  • Is er in de tekst ruimte voor emotie of is de tekst emotieloos?

  • Is de tekst beknopt of juist uitgebreid?

Vervolgens kiest de vertaler uit een lange lijst met eigenschappen drie eigenschappen die de brontekst het best omschrijven. Daarmee is de schrijfstijlanalyse afgerond. Vanzelfsprekend brengt de schrijfstijlanalyse voor jou geen extra kosten met zich mee en is dit inbegrepen bij onze dienstverlening.

Ook de flow van de tekst vertalen

Door het gebruik van de schrijfstijlanalyse is de vertaler in staat om de tekst beter te begrijpen en ook te vertalen wat soms niet letterlijk wordt gezegd. Net als bij de vertalingen van andere teksten gaat de tekst na de eerste vertaling naar een proofreader. De proofreader controleert de vertaling en houdt daarbij ook rekening met mogelijke culturele verschillen. Daarnaast controleert de proeflezer of de vertaalde tekst overeenkomt met de schrijfstijlanalyse. Dit zorgt ervoor dat de schrijfstijl in de hele tekst consistent is. De verbeterpunten gaan terug naar de vertaler, die de tekst nog een keer helemaal doorloopt. Is de vertaalde tekst af, dan maakt de projectmanager het einddocument op.

Op het gebied van marketingvertalingen bedienen we een groot aantal bedrijven, waaronder ook de grootste voetbalcommunity ter wereld. Lees deze en andere ervaringen met Young Translators onder Cases & Reviews.

Lees hoe wij bedrijven verder helpen met hun marketing vertalingen